Chào mừng quý khách đến website in Lạc Hồng!

Kinh Doanh

Thiết kế

Tell

IN TEM

Tìm hiểu quy tắc ghi tem nhãn thực phẩm

Ngày nay việc quản lý thực phẩm trở nên cấp bắt khi cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng, vì thế việc sử dụng tem nhãn đã trở nên điều bắt buộc khi một sản phẩm lưu thông trên thị trường. Nhưng để hiểu rõ hơn về vấn đề ghi tem nhãn thực phẩm, hôm nay lạc hồng xin được tóm tắt một số thông tin cần thiết trong thông ghi của chính phủ.

 

QĐ 178/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 về “Quy chế ghi nhãn hàng hóa đối với hàng hóa sản xuất để lưu thông trong nước, hàng hóa xuất nhập khẩu để tiêu thụ tại Việt Nam và hàng hóa sản xuất để xuất khẩu”.

 

QĐ 95/2000/QĐ-TTg ngày 15/8/2000 về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung ban hành kèm theo QĐ 178/1999/QĐ-TTg.

Thông tư 34/1999/TT-BTM ngày 15/12/1999 về hướng dẫn thực hiện QĐ 178/1999/QĐ-TTg.

Thông tư 15/2000/TT-BYT ngày 30/6/2000 về hướng dẫn ghi nhãn thực phẩm.

Xem thêm: Nên in tem vỡ,  tem bảo hành bằng máy in laser hay in phun

NỘI DUNG BẮT BUỘC GHI NHÃN

Tên thực phẩm.

Tên, địa chỉ thương nhân chịu trách nhiệm về thực phẩm.

Định lượng thực phẩm.

Thành phần cấu tạo thực phẩm.

Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu của thực phẩm

Ngày sản xuất, thời hạn bảo quản hoặc hạn sử dụng.

Hướng dẫn bảo quản, sử dụng.

Xuất xứ thực phẩm (đối với thực phẩm xuất nhập khẩu).

Lạc Hồng chỉ tóm tắt một số thông tin cần thiết để các bạn hiểu rõ hơn. Nếu muốn biết thêm hãy liên hệ cho chúng tôi ngay nhé.

Mẫu sản phẩm
Mẫu tem nhãn thực phẩm Mẫu in nhãn thực phẩm 2

Dịch vụ của chúng tôi

In túi giấy giá rẻ tại Hà Nôi In vỏ hộp giá rẻ tại Hà Nội In Catalogue